Skip to main content

Polygonal Miniatures: Your Gateway to 3D Memories

Introducing Polygonal Miniatures – the pinnacle of 3D scanning excellence. Here’s why we’re your go-to choice:

Why Choose Us:

 • Proven Excellence: A history of being the best in 3D scanning services.
 • Versatile Portfolio: From football players to high-end fashion, we’ve scanned it all.
 • Now Open to All: Our renowned service is now accessible to the public.

3D Memories Made Easy:

 • State-of-the-Art Rig: Our one-shot photogrammetry rig, equipped with 62 cameras, ensures flawless scans.
 • Personalized Keepsakes: Immortalize yourself or loved ones in stunning 3D.
 • Shareable or Displayable: Share with family or showcase in your living space – the choice is yours.

Unlock Your Earning Potential:

 • Leading Seller: We’re a top seller of 3D scanned models across various platforms.
 • Create Your Marketplace: Turn your unique collections into a lucrative 3D model marketplace.
 • Custom-Made Pipelines: Our Python-powered pipelines ensure seamless processing and publishing.

Expert Consulting Available:

 • Tailored Solutions: We build 3D photogrammetry rigs for all scales – from butterflies to trees.
 • Guidance for Beginners: Not sure where to start? We offer expert consulting to kickstart your 3D scanning journey.

Let’s craft unforgettable 3D memories together. Get started with Polygonal Miniatures today.

Target Audience
 • Parent
 • Grandparent
 • Soldier
 • Cosplayer
 • Fashion Designer
Skills
 • Photogrammetry
 • 3D Processing
 • Python Scripting
 • Marketing

Polygonal Miniatures: Jouw Toegang tot 3D Herinneringen

Polygonal Miniatures: Jouw Toegang tot 3D Herinneringen

Waarom Kiezen Voor Ons:

 • Bewezen Uitmuntendheid: Een geschiedenis van het beste zijn in 3D-scandiensten.
 • Veelzijdig Portfolio: Van voetbalspelers tot high-end mode, wij hebben het allemaal gescand.
 • Nu Beschikbaar voor Iedereen: Onze gerenommeerde service is nu toegankelijk voor het publiek.

3D-Herinneringen Gemakkelijk Gemaakt:

 • State-of-the-Art Rig: Onze fotogrammetrie-rig met één opname, uitgerust met 62 camera’s, zorgt voor foutloze scans.
 • Gepersonaliseerde aandenkens: Vereeuwig jezelf of geliefden in prachtig 3D.
 • Deelbaar of Tentoonstelbaar: Deel met familie of toon in je leefruimte – de keuze is aan jou.

Ontgrendel Je Verdienpotentieel:

 • Toonaangevende Verkoper: Wij zijn een topverkoper van 3D-gescande modellen op verschillende platforms.
 • Creëer Je Eigen Markt: Verander je unieke verzamelingen in een lucratieve 3D-modelmarkt.
 • Op Maat Gemaakte Pipelines: Onze op Python gebaseerde pipelines zorgen voor naadloze verwerking en publicatie.

Deskundig Advies Beschikbaar:

 • Op Maat Gemaakte Oplossingen: Wij bouwen 3D-fotogrammetrie-rigs voor alle schalen – van vlinders tot bomen.
 • Begeleiding voor Beginners: Weet je niet zeker waar te beginnen? Wij bieden deskundig advies om je 3D-scanreis op gang te brengen.

Laten we samen onvergetelijke 3D-herinneringen creëren. Begin vandaag nog met Polygonal Miniatures.

Doelgroep
 • Ouder
 • Grootouder
 • Leger
 • Cosplayer
 • Mode Ontwerper
Vaardigheden
 • Fotogrammetrie
 • 3D verwerking
 • Python
 • Marketing